Contact

Bij nood: Bel 112!
Strandpost: 072 5897459

Lid worden:

Om te ervaren of het reddingswezen iets voor jouw is, ben je altijd welkom om een keer mee te lopen op het strand en/of mee te doen met de trainingsavond op het strand of in het zwembad.  Mocht je besluiten dat je lid wilt worden, download dan het inschrijfformulier en/of de machtigingskaart. Vul deze in, en stuur hem o naar:

Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen
Postbus 8224
1802 KE ALKMAAR

Donaties
Als u ons werk financieel wilt steunen, dan zijn donaties altijd welkom.
Dit kan op: NL54ABNA0406219389 tav Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen.

Algemene telefoonnummers:

Strandpost: 072 5897459

Telefoon Botenhuis: 072 5812041
Van Hasseltweg (2)
1865 AP  Bergen aan Zee

Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen
postbus 8224
1802 KE ALKMAAR.

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter
Bart Wiegers
voorzitter@reddingsbrigade-bergen.nl

Penningmeester
Kirsten Pauelsen
penningmeester@reddingsbrigade-bergen.nl

Secretaris
Hans van kralingen
secretaris@reddingsbrigade-bergen.nl

BESTUURSLEDEN

Hoofd Technische Commissie
Jan Jonker
tc@reddingsbrigade-bergen.nl

Public Relations & Voorlichting
Richard Schuiten
pr.voorlichting@reddingsbrigade-bergen.nl

Opleidingen
Nardy Oud
opleidingen@reddingsbrigade-bergen.nl

Overige Contactgegevens

Inzet en evenementen
Nardy Oud
inzet.evenementen@reddingsbrigade-bergen.nl

Ideeën
PR commissie
ideeen@reddingsbrigade-bergen.nl

Klachten
Bestuur
klachten@reddingsbrigade-bergen.nl

Alle klachten worden behandeld in de bestuursvergadering. Hierna zal contact met u worden opgenomen.

Uw naam (Verplicht)

Uw email (Verplicht)

Onderwerp

Uw bericht