Rampenbestrijding

Rampenbestrijding

Reddingsbrigade Bergen stelt zich beschikbaar voor hulpverlening bij wateroverlast, overstromingen en dijkdoorbraken. Samen met ongeveer 90 brigades kunnen wij hiervoor worden ingeschakeld. Bij de watersnoodrampen van 1993 en 1995 zijn wij actief geweest, onder andere door evacuatie van bewoners.

Vlettenvloot
Op basis van een overeenkomst met de directie Crisisbeheersing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Nationaal Rampenfonds is een vloot geformeerd van 90 compleet uitgeruste reddingsvletten. Deze vaartuigen zijn speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden. Reddingsbrigade Bergen is dus één van de 90 rampeneenheden.

Inzet
De inzet van de vlettenvloot vindt plaats op verzoek van de minister. Ten tijde van rampen wordt onder regie van de brandweer samengewerkt met andere hulpverlenende diensten, zoals het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de Koninklijke Landmacht, het Rode Kruis en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Oefeningen en alarmering
Jaarlijks vinden er diverse oefeningen plaats waarbij de paraatheid van de brigades wordt getest maar ook de deskundigheid van bemanning en de toestand van het materiaal. In het hoofdkantoor te IJmuiden bevindt zich het crisiscoördinatiecentrum. Hier kunnen mede door aansluiting op het nationaal noodnet 24 uur per dag reddingsbrigades gealarmeerd worden.