Word lid of donateur!

Algemeen

  • Relevante diploma's

  • Eventuele chronische ziektes

  • Inschrijving

  • * Dienstdoende leden krijgen korting en betalen € 25,- per jaar. Om dienst te kunnen draaien is tenminste het diploma Junior Lifeguard Beach van de Reddingsbrigades Nederland vereist.
  • *indien de leeftijd van 16 jaar niet is bereikt, wordt een handtekening van ouder/verzorger verwacht. U kunt een formulier downloaden (zie de link onder dit formulier) en uitprinten. Vervolgens kunt u het ondertekende document inscannen of er een foto van maken. De scan/ foto kunt u hier uploaden.
  • Indien je geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van de VRB, dien je eerst dit formulier ingevuld in te leveren voordat je kunt meedoen met onze activiteiten. In de begin periode kunnen zowel jij als de VRB kijken of je geschikt bent als strandwacht bij onze vereniging. Indien dit niet het geval is kan het lidmaatschap ontbonden worden. Indien het lidmaatschap wordt voorgezet kan deze alleen schriftelijk worden opgezegd.
  • Indien je geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van de VRB, dien je eerst dit formulier ingevuld in te leveren voordat je kunt meedoen met onze activiteiten. In de begin periode kunnen zowel jij als de VRB kijken of je geschikt bent als strandwacht bij onze vereniging. Indien dit niet het geval is kan het lidmaatschap ontbonden worden. Indien het lidmaatschap wordt voorgezet kan deze alleen schriftelijk worden opgezegd.
 

Verification

Inschrijfformulier (T.b.v. handtekening)