Missie

De Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen heeft de volgende missie:

Het verlenen van hulp aan drenkelingen en slachtoffers op het strand en het nemen van maatregelen ter voorkoming hiervan.

De reddingsbrigade streeft dit doel na met de volgende activiteiten:

  • bewaking van het Bergense strand in de zomer maanden.
  • het geven van les in zwemmend redden aan kinderen en volwassenen.
  • het geven van voorlichting over gevaren op het strand.